Home » İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

ÜRETİYORUZ,
DEĞER
KATIYORUZ

EC Yatırımlar Holding’in ‘en önemli sermayemiz insan kaynağımız’ bakış açısı şirketimizin insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır. Çalışanlarımıza güvenilir ve adil çalışma ortamı sağlayarak, kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızın işe alımlarından itibaren eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteriyoruz Bununla birlikte tüm çalışanlarımız şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına da sahiptirler. Holding olarak ayrıca, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlama konusunda da azami özeni göstermekteyiz.